Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.600 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,9-6,8%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, thấp hơn 0,06% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.350 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80-7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/12/2014).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được tổng cộng 18.053,265 tỷ đồng trái phiếu./.

D.T