Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 3 năm (2.500 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-6,70%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,30%/năm, cao hơn 0,88%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 260 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 9.300 tỷ đồng trái phiếu bảo lãnh./.

D.T