Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do đã sớm dự báo được những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội sẽ phải đối mặt trong năm, cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt, tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo các kịch bản đề ra. Vĩnh Phúc có độ mở kinh tế cao (cao hơn khoảng 2 lần so với mức bình quân của cả nước), do vậy chịu tác động rất lớn từ kinh tế thế giới. Trên địa bàn tỉnh lại có nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động của kinh tế thế giới.

Vì vậy, khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã thiếu đơn hàng. So với cùng kỳ năm trước, đầu năm 2023, một số chính sách sách kích cầu không được gia hạn như giảm lệ phí trước bạ, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô... dẫn đến sức mua trong nước thấp, tỷ lệ tồn kho cao. Tình hình thiếu hụt năng lượng điện trên toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ở một số thời điểm gây khó khăn cho sản xuất - kinh doanh.

Vĩnh Phúc: Những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành ổn định kinh tế địa phương
Nhộn nhịp hàng hóa tại các tại siêu thị dịp cuối năm.

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm dự báo, nhận định được tình hình để từ đó quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, trong đó kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, triển khai các chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách thuế nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất quan điểm, tập trung chỉ đạo, điều hành các vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của tỉnh tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản cho việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách của Trung ương.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, tổ chức; tổ chức, triển khai sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch vào thực tiễn; tập trung cao độ cho công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đô thị, tài chính – ngân sách, đầu tư, phòng cháy chữa cháy, ...

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vi phạm về đất đai; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đô thị, dự án thương mại, thu hồi các dự án chậm triển khai; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên; đồng thời quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh… thu hút đầu tư, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch...

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua sau kỳ họp cuối năm 2022; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong đó giao 95 chỉ tiêu và 113 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Vĩnh Phúc: Những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành ổn định kinh tế địa phương
Khu đô thị Times Garden Vĩnh Yên được quy hoạch bài bản, đồng bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Từng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã được phân công trách nhiệm cụ thể để chỉ đạo, tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần nỗ lực vượt lên khó khăn, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, nắm chắc tình hình thực tiễn để có phản ứng kịp thời, phù hợp, hiệu quả..

Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hội nghị UBND tỉnh, hội nghị giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên, đồng thời quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh…

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện hiệu quả các công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu…

Đáng lưu ý, tỉnh đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vi phạm, nâng cao năng lực, hiệu quả quán lý nhà nước các lĩnh vực về xây dựng, đô thị, đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tài chính ngân sách, đầu tư công, vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng điện, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, năm 2023, Vĩnh Phúc đã ổn định được tình hình sản xuất – kinh doanh trên địa bàn, tập trung được nguồn lực cho những năm tới sẽ tiếp tục ổn định để phát triển bền vững./.