Vietcombank

Mới đây, tạp chí The Banker đã công bố kết quả xếp hạng 1000 ngân hàng đứng đầu thế giới (năm 2013) – Top 1000 World Banks Ranking 2013. Theo đó, tính từ năm 2010 đến nay Vietcombank đã vươn lên tăng 141 bậc với kết quả xếp hạng lần lượt qua các năm là: 2010 (586/1000); 2011 (540/1000) và 2012 (536/1000).

Theo The Banker, Vietcombank cũng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng 5 ngân hàng Châu Á (trừ Nhật Bản và Trung Quốc) có mức tăng trưởng vốn cấp 1 cao nhất.

Việc xếp hạng Top 1000 World Banks được The Banker thực hiện chủ yếu dựa trên xếp hạng vốn cấp 1 – được tính theo định nghĩa của BASEL (năm 2013: sử dụng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất ra sau ngày 01/01/2011). Ngoài ra, Tạp chí còn tập hợp và cung cấp một số chỉ tiêu thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng xuất hiện trong bảng xếp hạng như tổng tài sản, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu…/.

Hoàng Yến