VietinBank kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

- Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên là phôi thẻ, vật tư linh kiện máy in thẻ từ nguồn chi phí VietinBank.

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VietinBank Thanh Xuân, Khu Nội chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian cung cấp: Từ 15h00 ngày 10/5/2022 đến trước 9h00 ngày 16/5/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên là phôi thẻ, vật tư linh kiện máy in thẻ từ nguồn chi phí VietinBank. Tầng 8, tòa nhà VietinBank Thanh Xuân, Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian nhận: Từ 15h00 ngày 10/5/2022 đến trước 9h ngày 16/5/2022 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các Nhà cung cấp theo đúng quy định hiện hành. VietinBank sẽ thông báo yêu cầu Nhà thầu được lựa chọn cung cấp gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!