Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư nói trên tham gia đấu giá, để cung cấp toàn bộ số lượng vật tư của Phiên đấu giá.

Địa điểm tổ chức Phiên đấu giá: Tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức Phiên đấu giá: Vào hồi 09h30’ ngày 19 tháng 8 năm 2015.

Thông tin về hàng hóa đấu giá, thời gian và địa điểm giao hàng quy định tại bộ Hồ sơ đấu giá của Phiên đấu giá.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong các ngày làm việc tại Văn phòng VIMICO, từ 08h00 ngày 12/8/2015 đến 17h00 ngày 18/8/2015.

Thông tin Phiên đấu giá được thông báo trên website thoibaotaichinhvietnam.vn của Thời báo Tài chính Việt Nam, các trang điện tử vimico.vn, portal.vimico.vn và niêm yết tại trụ sở Công ty Luyện đồng Lào Cai./.

P.V