Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TPBank đạt 4.443 tỷ đồng (tương ứng 181 triệu USD), tăng 21,3% so với cùng kỳ, do thu nhập lãi thuần (NII) tăng 43,8% so với cùng kỳ trong quý IV/2023. Dư nợ tín dụng tại cuối quý IV/2023 tăng 11% so với quý trước, dẫn đến dư nợ cả năm tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ.

VNDirect: Chi phí dự phòng làm giảm lợi nhuận ròng của ngân hàng
VNDirect: Chi phí dự phòng làm giảm lợi nhuận ròng. Ảnh: T.L
Domesco: Giá vốn tăng cao làm sụt giảm lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của VHC giảm tới 66% so với cùng kỳ

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đến từ cho vay khách hàng, khi dư nợ cho vay tăng 14,1% so với quý trước trong quý IV/2023. Trong cả năm 2023, dư nợ cho vay tăng 27,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ từ trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh 43,7% so với cùng kỳ, xuống còn 12.200 tỷ đồng.

Mặc dù TOI tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận ròng trong quý IV/2023 của TPBank giảm 67,5% so với cùng kỳ, khiến cho lợi nhuận ròng cho cả năm 2023 giảm 28,7%, đạt 4.463 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí dự phòng trong quý IV/2023 tăng mạnh, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ, khiến chi phí dự phòng cho cả năm tăng lên 3.946 tỷ đồng (tăng 114% so với cùng kỳ). Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng tăng 12,7% svck trong năm 2023, khi tỉ lệ chi phí/tổng thu nhập hoạt động (CIR) đạt 41% vào năm 2023 so với 38% vào năm 2022.

Tại cuối quý IV/2023, tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 2,05%, giảm 0,93 điểm % so với quý trước, nhưng vẫn cao so với mức 0,84% vào cuối năm 2022./.