Theo đó, VPG sẽ nhận cấp tín dụng từ HSBC số tiền là 400 tỷ đồng, thông qua các hình thức phát hành LC, cho vay, cấp bảo lãnh.

VPG tiếp nhận khoản cấp tín dụng 400 tỷ đồng từ Ngân hàng HSBC
VPG là chủ đầu tư Dự án Việt Phát South City tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Ảnh: T.L
Ngân hàng “nhẹ gánh” trước quyết định cấp tín dụng Nắn dòng tín dụng: Các ngân hàng phải tự chắt chiu đồng vốn

Thời hạn cấp tín dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng nhằm tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã chấp thuận cho công ty sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty, hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty tại HSBC.

Một số nội dung HĐQT quyền cho Chủ tịch HĐQT liên quan đến khoản vay tại HSBC:

- Các vấn đề về lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả.

- Các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo, phạm vi đảm bảo, phương thức xử lý tài sản thế chấp, giải quyết tranh chấp.

- Ký kết hợp đồng vay, hợp đồng cấp hạn mức tín dụng...

HĐQT giao cho ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty thực hiện trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại HSBC.

Về diễn biến tài chính của VPG thời gian qua, trước khi nhận khoản cấp tín dụng này, nợ phải trả của công ty đã tăng từ 1.471 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2022 lên mức 2.020 tỷ đồng vào cuối quý I/2022, tăng 37,3%.

Về kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2022 đạt 967 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2022 đạt 91,8 tỷ đồng, giảm 57,86% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 62 tỷ đồng, giảm 63,76% so với cùng kỳ; lợi nhuận kế toán trước thuế quý I/2022 đạt 66 tỷ đồng, giảm hơn 62% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạn hơn 52 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ./.