Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tháng 4/2023, NHNN ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN đến hết ngày 31/12/2023 để gia tăng thanh khoản, góp phần hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 16 về ngân hàng mua bán trái phiếu doanh nghiệp
NHNN đang xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư 16 về ngân hàng mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: T.L
Trái phiếu doanh nghiệp phục hồi, giảm bớt áp lực vốn cho ngân hàng Ngân hàng Bản Việt hoàn tất mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu

Thông tư 03 được ban hành trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cần có các giải pháp, quy định kịp thời từ nhiều phía để hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Việc này đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP có mục tiêu tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư… khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

Hiện nay, NHNN thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 16 nhằm phù hợp với tình hình thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Một trong những nội dung dự kiến đưa vào dự thảo là bổ sung quy định tổ chức tín dụng phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp cho doanh nghiệp phát hành, bên bán trái phiếu.

Quy định này nhằm góp phần hỗ trợ theo dõi, giám sát tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường minh bạch thông tin, hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt./.