phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cuộc họp thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2015; kết quả, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc của một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN thời gian qua đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác phòng ngừa và đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Đây được coi là một trong những hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong PCTN.

Phát huy kết quả và rút kinh nghiệm tổ chức các Đoàn trong năm 2013, 2014, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất lựa chọn một số tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương để tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN trong năm 2015, thời gian từ 31/5 đến 31/7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trên cơ sở báo cáo của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2014, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; bổ sung 53 vụ việc, vụ án vào diện các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 3 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đưa 5 vụ án, 2 vụ việc ra khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; đưa 17 vụ án, 7 vụ việc ra khỏi diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý do các vụ việc, vụ án này đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tòa án sớm đưa ra xét xử một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã có quyết định truy tố.

Đồng thời, giao Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng rà soát, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 7 một số nội dung liên quan đến một số vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo có khó khăn, vướng mắc; giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN trong năm 2013, 2014.

Về kết quả rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, Thường trực Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện báo cáo để thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo (dự kiến cuối tháng 4/2015)./.

Theo chinhphu.vn