Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo, từ nguồn dự trữ quốc gia, cho các tỉnh: Quảng Ngãi, Yên Bái, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum, Gia Lai.

Mức cấp cụ thể như sau: tỉnh Quảng Ngãi 1.335 tấn; tỉnh Yên Bái 308 tấn; tỉnh Ninh Bình 195 tấn; tỉnh Cao Bằng 475 tấn; tỉnh Đắk Lắk 550 tấn; tỉnh Hà Nam 687 tấn; tỉnh Kon Tum 279 tấn; tỉnh Gia Lai 379 tấn.

Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/2/2015.

Khánh Huyền