Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lienvietpostbank cho biết, chương trình "Về quê" đã được khởi xướng từ tháng 5/2008. Sau hơn 5 năm đồng hành, tổng số tiền chương trình đã thực hiện được cho các hoạt động xã hội đã vượt 700 tỷ đồng.

Với số tiền đó, hàng nghìn trường hợp, cá nhân, hộ gia đình cũng như các địa phương khó khăn đã được hỗ trợ phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Cụ thể như trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đã xây tặng gần 30 trường học, nhà, phòng chức năng của các trường học; thành lập và tài trợ các quỹ học bổng; cung cấp trang thiết bị giáo dục...

Đối với lĩnh vực y tế, đã xây tặng trạm xá, tặng xe cứu thương, trang thiết bị y tế, tài trợ các ca khám chữa bệnh hiểm nghèo… Đối với lĩnh vực văn hóa, đã xây tăng công trình văn hóa, trao tặng hơn 20 nghìn ti vi, tài trợ hệ thống phát thanh không dây cấp xã…

Ngoài ra, chương trình còn tài trợ các quỹ vì người nghèo, hỗ trợ sinh kế, cứu trợ thiên tai; hỗ trợ địa phương nghèo phát triển, đó là thành lập công ty hỗ trợ phát triển toàn diện huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với lợi nhuận được quay vòng tiếp tục phát triển địa phương…

Nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động xã hội từ thiện, lĩnh vực hoạt động của chương trình “1.000 tỷ Về quê” sẽ được mở rộng hơn và các nhà tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ là nhịp cầu kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, quy tụ các nguồn lực hỗ trợ phát triển từ các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước cùng hướng về những miền quê và các hoàn cảnh cần sự trợ giúp cụ thể với khẩu hiệu “Trở lại để dựng xây”./.

Ngô Kiến