Trong đó, 7,359 tỷ USD bồi thường cho các khiếu nại thương mại và 3,743 tỷ USD bồi thường cho các khiếu nại dân cư.

"Trận động đất đã phá hủy nhiều nhà cửa và đường sá, khoản tiền bồi thường đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả sau động đất, giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất”, Giám đốc điều hành Hội đồng Bảo hiểm Tim Grafton nói.

New Zealand thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nước này nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực tiếp giáp của các thềm lục địa, vì vậy bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục hậu quả sau động đất, Tim Grafton nói./.

H.C ( Theo scoop.co)