15 thủ tục hành chính được kết nối và thực hiện xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Cục Thú y tổ chức đào tạo, tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ảnh: Phúc Nguyên

Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, Cục Thú ý cho biết hiện đã tích hợp 52 thủ tục hành chính lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ 1/9/2020.

Tuy nhiên, đến nay việc cập nhật hồ sơ lên hệ thống còn gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực ít, các cán bộ thực hiện công việc tại Bộ phận Một cửa quá nhiều việc, chưa thể đưa toàn bộ hồ sơ lên hệ thống.

Bên cạnh đó, Cục Thú y phối hợp với Trung tâm Tin học và thống kê hoàn thành và chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx từ ngày 09/11/2018 đối với 6 thủ tục hành chính thuộc Cục Thú y.

Đặc biệt, Cục Thú y đã triển khai xây dựng phần mềm xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đã chính thức kết nối phần mềm 9 thủ tục hành chính từ ngày 25/4/2020 và 6 thủ tục hành chính từ ngày 25/4/2021. Ngay từ cuối năm 2020, đơn vị này đã tích cực triển khai các khóa đào tạo, tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại phần mềm của 15 thủ tục hành chính đã được kết nối và thực hiện xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Doanh nghiệp không phải đến cơ quan quản lý nhà nước nộp hồ sơ giấy mà có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả mọi lúc, mọi nơi.

Cụ thể, từ 15/12/2020 đến 14/9/2021, tổng số hồ sơ đã thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là: 70.455/103.415 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 68,12%, có thủ tục tỷ lệ đạt 97,40% như thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Nhằm triển khai cải cách hành chính đến cuối năm 2021, Cục Thú y đang triển khai nâng cấp phần mềm thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn Luật Chăn nuôi cập nhật các biểu mẫu để doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ giấy cho những nội dung liên quan đến nghị định này.

Đồng thời, Cục Thú y đang triển khai việc tích hợp tính năng thu phí điện tử cho các thủ tục hành chính có thu phí để đảm bảo đạt được dịch vụ công cấp độ 4 theo yêu cầu của Chính phủ điện tử, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tích hợp tính năng báo thống kê để có thể trích xuất số liệu về xuất nhập khẩu hàng hóa nên cần thiết phải bổ sung tính năng này.