Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng.

Trước đó theo thông báo đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), phiên đấu thầu thực hiện theo hình thức cạnh tranh giá, khối lượng vàng miếng của 1 lô giao dịch là 100 lượng, loại vàng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tổng khối lượng dự kiến đấu thầu là 16,8 nghìn lượng, giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 80,7 triệu đồng/lượng.

3.400 lượng vàng trúng thầu trong phiên đấu thầu đầu tiên
3.400 lượng vàng trúng thầu trong phiên đấu thầu đầu tiên. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức đấu thầu vàng Đấu thầu vàng và những yếu tố tỷ giá

Các thành viên tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước và Quyết định 563/QĐ-NHNN của NHNN ngày 18/3/2013 về quy trình mua, bán vàng miếng.

Các thành viên phải đặt cọc 10% tổng giá trị dự thầu. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô (tương đương 1.400 lượng vàng), khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 20 lô (tương đương 2.000 lượng vàng).

Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (tương đương 100 lượng vàng). Trong phiên đấu thầu lần này, mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do NHNN công bố.

Bên ngoài thị trường, giá vàng miếng SJC cuối giờ sáng ngày 23/4 ghi nhận mức mua vào là 80 triệu đồng/lượng và bán ra là 82,5 triệu đồng/lượng./.