Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục đích của chương trình hợp tác giữa Bộ và Agribank là đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn qua các chương trình, đề án, dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chủ trì, triển khai thực hiện.

Việc ký kết này cũng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đại diện Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao thỏa thuận hợp tác.

Về phía Agribank, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cho biết, Agribank đang là tổ chức tín dụng hàng đầu trong đầu tư phát triển tam nông và luôn xác định thị trường nông nghiệp, nông thôn là thị trường đầu tư chiến lược.

Số vốn Agribank đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và đã đạt gần 1 triệu tỷ đồng, luôn duy trì 70% tổng vốn đầu tư của Agribank.

Trong những năm qua, Agribank đã tham gia 4 dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, quản lý tài nguyên bền vững, phát triển cho vay chuỗi giá trị thông minh…, với gần 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Hiện, Agribank đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 4 dự án khác (khoảng 1.200 tỷ đồng).

Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lễ ký kết giữa Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Abic) với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trao đổi và thảo luận về các nội dụng liên quan đến hợp tác hai bên, theo đó, về phía Agribank sẽ tham gia phối hợp, xây dựng các dự án, đề án liên quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chủ trì để cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cung cấp thông tin về các chương trình, dự án, đề án để Agribank thực hiện đánh giá, thẩm định và cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp. Đồng thời, để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, hai bên có trách nhiệm phổ biến các nội dung của thỏa thuận đến các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); giữa Agribank với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác); giữa Cục Kinh tế hợp tác với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp./.