Agribank và PVN triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác từ năm 2010, qua việc hợp tác mở tài khoản tiền gửi thanh toán của tập đoàn và các công ty con trực thuộc, với số dư tiền gửi tăng trưởng qua từng năm, đặc biệt là giai đoạn 2019 đến nay. Cùng với đó, Agribank cung cấp dịch vụ tín dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn của PVN.

Agribank và PVN định hướng mở rộng quan hệ hợp tác
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng giới thiệu tổng quát các lĩnh vực hoạt động chính và một số chiến lược phát triển của PVN, đánh giá cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai bên; đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn rà soát, đánh giá các nội dung hợp tác trong giai đoạn vừa qua, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Agribank và PVN định hướng mở rộng quan hệ hợp tác
Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn cho biết, Agribank và PVN là hai đơn vị có nhiều điểm tương đồng về quy mô, vai trò và vị thế trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Ông cho rằng, buổi làm việc là nền tảng quan trọng để hai bên nắm bắt được mong muốn, nhu cầu, phát huy tối đa khả năng, thế mạnh của mỗi bên, tiến tới mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Agribank và PVN định hướng mở rộng quan hệ hợp tác
Agribank và PVN định hướng mở rộng quan hệ hợp tác.

Triển khai chủ trương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương về việc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau, trong thời gian qua, Agribank đã tích cực ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp trung ương với mục đích cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, đồng thời hợp tác để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Là những đơn vị chủ lực trong lĩnh vực hoạt động của mình, việc Agribank và PVN định hướng triển khai mở rộng hợp tác trong thời gian tới sẽ góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ, phát huy vai trò “đầu tàu” của các doanh nghiệp nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.