Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-ĐTKDV ngày 15/08/2013 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Giằng. Ban Tổ chức Đấu giá thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại Giằng

Tr s: Thch M, Nam Giang, tnh Qung Nam

Đin thoi: 0510. 384 0280 Fax: 0510. 384 0530

2. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng; Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát; Xây dựng các loại nhà, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh vận tải khách đường bộ trong nội thành, , ngoại thành …

3. Vốn điều lệ : 1.851.000.000 đồng

4. Số lượng cổ phần đấu giá : 82.277 cổ phần

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

6. Giá khởi điểm : 11.200 đồng/cổ phần.

7. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Giằng

8. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Bắt đầu từ 8h ngày 03/09/2013 đến hết 16h ngày 13/09/2013

- Công ty C phn Thương mi Ging

Đa ch: Thch M, Nam Giang, tnh Qung Nam

- Ti CTCP Chứng khoán Đại Dương và SCIC – CN Min Trung

9. Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Giằng.

10. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

Công ty C phn Thương mi Ging

Đa ch: Thch M, Nam Giang, tnh Qung Nam

Thi gian: 14h ngày 24/09/2013

11. Thời gian nộp tiền cọc và hoàn trả tiền cọc cho NĐT không trúng đấu giá: Theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Giằng.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Chứng khoán Đại Dương và SCIC (www.scic.vn)./.

Đ.T