trang 7

Bộ phận Một cửa tại BHXH huyện Xín Mần - Hà Giang

Chỉ còn 33 thủ tục hành chính

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách TTHC của ngành, chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan BHXH.

Trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, triển khai giao dịch điện tử trên phạm vi toàn quốc đối với việc đăng ký, thu nộp BHXH. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ cán bộ chuyên trách, rà soát tổng thể 115 TTHC đang được thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-BHXH và Quyết định số 959/QĐ- BHXH để cắt giảm hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay số TTHC đã giảm từ 115 TTHC (tính cả những thủ tục kép được thực hiện đồng thời ở cấp tỉnh và cấp huyện) xuống còn 33 thủ tục; giảm 56% số lượng hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị); giảm 82% chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 78% quy trình, thao tác thực hiện. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã quy định nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để doanh nghiệp lựa chọn (giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính…); chuyển đổi phong cách làm việc theo hướng phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Phấn đấu còn 45 giờ giao dịch

Để nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải cách TTHC, BHXH Việt Nam đã tích cực tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ và đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tin học hóa trong các hoạt động quản lý, giải quyết các chế độ chính sách, giúp các đơn vị tham gia BHXH hoàn toàn chủ động về thời gian nộp hồ sơ (có thể nộp hồ sơ 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ). Đồng thời, đang tiến hành thí điểm triển khai kết nối, giám định chi phí khám chữa bệnh tại 3 tỉnh, thành phố; tiến tới sẽ triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố còn lại, nhằm phục vụ công tác quản lý chi trả và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong toàn quốc.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng CNTT theo hướng hiện đại, đưa CNTT tiếp cận gần hơn nhu cầu của người lao động và đơn vị sử dụng lao động. BHXH Việt Nam cho biết, hiện toàn ngành vẫn đang nỗ lực triển khai nhằm cắt giảm thời gian, chi phí với không chỉ doanh nghiệp, mà tất cả các tổ chức, cá nhân, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2015, số giờ giao dịch giảm còn 49,5 giờ, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, với những nỗ lực tích cực hiện tại, dự kiến, sau khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực (từ 1/1/2016), BHXH Việt Nam sẽ giảm được 290 giờ giao dịch, từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm.

Tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, thời gian tới, BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo sát sao, kiểm tra, theo dõi BHXH các địa phương trong việc thực hiện các văn bản về cải cách TTHC; rà soát, cắt giảm các TTHC thuộc thẩm quyền; điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ phù hợp với việc cắt giảm 11 thành phần hồ sơ, triển khai dự án thực hiện quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT trên phạm vi toàn quốc… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, BHXH Việt Nam cũng đề ra mục tiêu đến cuối năm 2015 đạt chỉ tiêu trên 90% đơn vị đang tham gia BHXH triển khai kết nối và thực hiện kê khai, giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua giao dịch điện tử.

An Nhi