bidv

Hoàng Anh Gia Lai sẽ thanh toán các khoản vay tại BIDV để giải quyết các khúc mắc hiện tại giữa HAGL Agrico và Thagrico.

Trước đó từ năm 2019, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) đã nhận chuyển nhượng từ HAGL Agrico 3 công ty con, với tổng số tiền là 7.623 tỷ đồng. Các công ty con này sở hữu 22.462 ha đất.

Tuy nhiên, Thagrico vẫn chưa nhận được giấy tờ đất sau 2 năm nhận chuyển nhượng mặc dù đã thanh toán, do các giấy tờ đất bị giữ tại BIDV.

Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Thagrico tiếp tục nhận chuyển nhượng 4 công ty con từ HAGL Agrico. Các công ty này có tổng diện tích đất là 20.744 ha.

Tuy nhiên, giấy tờ đất của các công ty này bị thế chấp để đảm bảo cho các khoản nợ của Hoàng Anh Gia Lai (cổ đông lớn của HAGL Agrico) tại BIDV.

Mới đây, HAGL Agrico cho biết, BIDV đã đồng ý hoàn trả 3 giấy tờ đất cho HAGL Agrico để bàn giao cho Thagrico, theo đúng cam kết khi HAGL Agrico bán công ty con cho Thagrico vào năm 2019.

Hoàng Anh Gia Lai và BIDV sẽ tiến hành tách bạch tài sản của HAGL Agrico đang bảo đảm cho các khoản vay của Hoàng Anh Gia Lai và Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành thanh toán các khoản vay cho BIDV.

Với 4 công ty Thagrico mua đợt sau, tổng giá trị mua là 9.095 tỷ đồng, trong đó số tiền nhận nợ (nợ thừa kế) là 2.595 tỷ đồng, tổng số tiền Thagrico phải thanh toán cho HAGL Agrico là 6.500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng đến hạn và chi cho hoạt động đầu tư của HAGL Agrico. Đến nay, Thagrico đã thanh toán khoản 470 tỷ đồng. Số tiền Thagrico còn nợ là 6.030 tỷ đồng sẽ được cấn trừ vào khoản tiền 7.296 tỷ đồng mà HAGL Agrico đang nợ Thagrico.

Sau khi cấn trừ công nợ thông qua việc thanh toán dứt điểm hợp đồng mua 4 công ty trên thì HAGL Agrico còn nợ Thagrico số tiền là 1.266 tỷ đồng và Thagrico cam kết sẽ tiếp tục cho HAGL Agrico vay thêm khoảng 600 tỷ đồng để chi cho hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và trồng mới trong năm 2021 này.

Trước đó vào tháng 6/2021, đại hội đồng cổ đông HAGL Agrico đã thông qua việc Thagrico đầu tư sở hữu hơn 741,4 triệu cổ phiếu HNG thông qua 2 hình thức.

Hình thức thứ nhất là HAGL Agrico phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi với khoản nợ 5.500 tỷ đồng của Thagrico. Thứ hai là HAGL Agrico chào bán riêng lẻ hơn 191,4 triệu cổ phiếu cho Thagrico để huy động vốn sử dụng cho việc thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn.

Tuy nhiên, mới đây Tharico đã quyết định dừng việc đầu tư sở hữu cổ phiếu HNG do dịch Covid-19 phức tạp đang gây khó khăn cho kinh doanh của Thagrico nên buộc Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và kinh doanh.

Một trong những lý do nữa khiến Thagrico dừng kế hoạch mua cổ phiếu là việc có nhận chuyển nhượng các công ty con từ HAGL Agrico nhưng không nhận được giấy tờ đất.

Ngoài ra, cổ đông lớn của HAGL Agrico là Hoàng Anh Gia Lai liên tục bán cổ phiếu trong giai đoạn từ đầu năm đến nay với số lượng lớn khiến giá cổ phiếu HNG sụt giảm xuống dưới mệnh giá.

Trong thông tin mới đây từ phía HAGL Agrico, ngoài việc lấy được giấy tờ đất của 3 công ty con từ BIDV, cổ đông Hoàng Anh Gia Lai cũng đã cam kết dừng việc bán ra tiếp cổ phiếu HNG./.

Chí Tín