bình dương chi hỗ trợ tết

Bình Dương chi hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, xã hội tăng 20% so với năm 2013.

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa chủ trị họp các sở, ban, ngành và thống nhất thông qua chế độ hỗ trợ tết Giáp Ngọ 2014 cho các đối tượng. Qua đó, sẽ tạo điều kiện để chuẩn bị tết Giáp Ngọ 2014 nhất là các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ tịch Lê Thanh Cung chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đơn vị và các huyện, thị, thành phố rà soát danh sách các đối tượng, tránh tình trạng chồng chéo trong việc chi hỗ trợ Tết và chi đúng đối tượng.

Theo đó, chế độ hỗ trợ tết Giáp Ngọ 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp (có thời hạn hợp đồng 06 tháng trở lên); cán bộ, công chức thuộc cơ quan do trung ương quản lý đóng trên địa bàn; lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý; cán bộ xã, phường, thị trấn với mức hỗ trợ 01 triệu đồng/người. Riêng các đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ bảo đảm kinh phí hỗ trợ Tết cho cán bộ, công nhân viên trong kinh phí được giao năm 2014 và nguồn tài chính của đơn vị.

Cán bộ ấp, khu phố, dân quân thường trực, dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố, viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà (không có điều kiện về quê ăn Tết); trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiễm HIV/AIDS với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người. Bệnh nhân nghèo nội trú chữa bệnh tại các bệnh viện công lập, trại viên xã hội hỗ trợ 320.000 đồng/người (80.000 đồng/người/ngày).

Đối với các đối tượng chính sách, xã hội có mức chi tăng 20% so với năm 2013, cụ thể, Mẹ Việt Nam anh hùng tăng 2,5 triệu đồng lên 03 triệu đồng/suất.

Thương binh 1/4, 2/4, gia đình liệt sĩ anh hùng, gia đình có 02 liệt sĩ trở lên, gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng tăng từ 1,5 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/suất.

Gia đình có 01 liệt sĩ, thương binh 3/4, 4/4, thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ (chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động) tăng từ 1,2 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/suất.

Người giữ bằng, thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 01 triệu đồng lên 1,2 triệu đồng/suất. Riêng công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết tăng từ 03 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/người./.

Ngoài ra, tỉnh cũng dành 3.500 suất hỗ trợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết với mức 500.000 đồng/người; hỗ trợ 163 người nhiễm chất độc da cam/dioxin thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm 01 triệu đồng.

Hỗ trợ Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã là 300.000 đồng/người./.

(Theo binhduong.gov.vn)