thông quan

Cán bộ Hải quan Bình Dương thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: Phi Vũ

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, kết quả trong 3 ngày trực tết, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp.

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 100 doanh nghiệp, với hơn 700 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 41 triệu USD.

Bên cạnh đó, tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, đảm bảo công tác an toàn, an ninh, vệ sinh trụ sở cơ quan trong các ngày nghỉ lễ; các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhìn chung, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh, an toàn trụ sở trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tốt, thể hiện tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu tháng đầu năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan./.

Phi Vũ -Ngọc Linh