bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố quyết định.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Triệu Thọ Hân - Vụ trưởng Vụ Đầu tư giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính; điều động và giao nhiệm vụ ông Đinh Trần Lợi - Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt giữ chức Vụ trưởng Vụ Đầu tư; giao nhiệm vụ điều hành Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cho ông Lưu Đức Minh - Phó Vụ trưởng; bổ nhiệm ông Dương Bá Đức - Trưởng phòng Vụ Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư.

Tại buổi lễ công bố các quyết định nhân sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho ông Đinh Trần Lợi tiếp tục và tích cực phát huy kinh nghiệm công tác hơn 34 năm trong ngành Tài chính, tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ, của Vụ để tổ chức điều hành Vụ Đầu tư, phối hợp tốt giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Bộ giao.

Đối với ông Triệu Thọ Hân, với kinh nghiệm 26 năm công tác (trong đó có gần 19 năm công tác tại các doanh nghiệp nhà nước, 7 năm làm công tác quản lý nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ông Triệu Thọ Hân phát huy kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán để triển khai tốt nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu ông Dương Bá Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm 21 năm công tác trong ngành Tài chính, trong đó có hơn 16 năm điều hành công việc của cấp phòng để chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp cho Vụ Đầu tư, cũng như Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự:

nhân sự mới
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Đinh Trần Lợi.

PV (theo mof.gov.vn)