Toàn cảnh buổi làm việc Ảnh: H.Thọ

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến dự toán ngân sách năm 2013, năm 2014 của ngành Kiểm sát.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến kinh phí, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho ngành Kiểm sát đã được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính giải đáp, chia sẻ và trao đổi các biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ trưởng đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xem xét, giải quyết các kiến nghị theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình hoạt động của ngành Kiểm sát trong thời gian tới.

Thay mặt ngành Kiểm sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho ngành Kiểm sát.

Viện trưởng cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp tốt với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động của toàn ngành, đặc biệt là kinh phí cho các hoạt động đặc thù của ngành; tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng các chế độ, tiêu chuẩn cho ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Được biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, ngành Kiểm sát đã được phân bổ kinh phí để đáp ứng nhu cầu cơ bản về chi tiêu, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Bộ Tài chính và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tài chính đã nắm sát các nhu cầu và hoạt động của ngành nên đã trình các cấp có thẩm quyền bảo đảm kinh phí cho các hoạt động đặc thù của ngành Kiểm sát.

Đức Minh