Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Là một trong những lĩnh vực còn khá mới mẻ, ra đời muộn hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, tuy nhiên, trải qua 25 năm thành lập, ngành Chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành ấn tượng, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khẳng định vị thế là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ chứng khoán khu vực và thế giới, góp sức tích cực vào công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới...

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị thế và những dấu ấn thành công của ngành Chứng khoán Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2021), được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức xuất bản Đặc san: “25 năm Chứng khoán Việt Nam: Dấu ấn trưởng thành và kỳ vọng nâng tầm vị thế”.

Chính thức phát hành Đặc san Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
Bìa Đặc san Kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Đây là ấn phẩm đặc biệt, được tổ chức trang trọng về hình thức, nội dung phong phú, sinh động, tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật trong chặng đường 25 năm phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, lan tỏa những kết quả nổi bật của ngành Chứng khoán đạt được, cùng những định hướng phát triển trong chặng đường tiếp theo đến với công chúng bạn đọc và cộng đồng đầu tư trong nước, quốc tế.

Cùng với các bài viết trang trọng của lãnh đạo Bộ Tài chính, nội dung đặc san còn bao gồm nhiều bài viết sâu sắc, đa chiều về hệ thống các đơn vị của ngành Chứng khoán, thành quả xây dựng và phát triển của thị trường chứng khoán, cũng như các phân tích về tiềm năng, cơ hội phát triển của ngành Chứng khoán và thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Các bài viết trong đặc san được thực hiện bởi các phóng viên nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia hàng đầu cả trong nước và ngoài nước, cũng như sự xuất hiện của các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nghiệp đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.