Đầu thư, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán lời chúc mừng tốt đẹp nhất và biểu dương, chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 25 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng viết: “Trong 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được hình thành, liên tục phát triển mạnh mẽ về quy mô, hoàn thiện vê cấu trúc, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại, thúc đẩy công khai, minh bạch, góp phần dẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nợ công của Chính phủ. Đạt được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành liên quan và quyết tâm không ngừng phấn đấu của toàn thể cán hộ, công chức, viên chức ngành Chứng khoán, cùng như sự tham gia tích cực của các thành viên thị trường, của công chúng đầu tư trong và ngoài nước và sự hợp tác, ủng hộ của cơ quan thông tấn báo chí”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho rằng, trong thời gian tới, sứ mệnh và nhiệm vụ của ngành Chứng khoán sẽ còn rất nặng nề, nhất là khi cả đất nước ta đang cùng nhau đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra để tiếp tục tăng trưởng.

“Nhưng với tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước, những định hướng đổi mới của Đảng, Nhà nước, những quyết sách, giải pháp và quyết tâm cải cách của Chính phủ và của Bộ Tài chính cùng với thành tựu của ngành Chứng khoán đã xây dựng và phát triển trong 25 năm qua, Tôi tin tưởng rằng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Qua đó phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, bền vững, khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính hiện đại và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước” – Bộ trưởng nhấn mạnh trong thư chúc mừng./.