CTQH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5.

CTQH1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc.

Theo Vietnam+