Cụ thể, căn cứ hồ sơ, tài liệu công bố thông tin và báo cáo khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch mà AGM đã báo cáo và công bố thông tin đến HOSE, trong 6 tháng liên tục kể từ ngày 11/9/2023 (ngày HOSE ra quyết định đình chỉ giao dịch), AGM đã không vi phạm quy định về công bố thông tin và khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu AGM của Xuất nhập khẩu An Giang được giao dịch trở lại
Ngày 20/3, Angimex sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 19/4 đến ngày 25/4.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, AGM chưa công bố báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. Do đó, HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu AGM từ diện đình chỉ giao dịch sang diện kiểm soát và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Sau khi AGM thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đúng quy định, HOSE sẽ xem xét về việc đưa cổ phiếu AGM ra khỏi diện kiểm soát.

Trên sàn chứng khoán, trước thời điểm bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu AGM liên tiếp lao dốc mạnh. Cổ phiếu AGM đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9/2023 tại mức giá 6.280 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9/2023. Nguyên nhân bị đình chỉ giao dịch là do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.