THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin Quản lý rủi ro phục vụ Luật Quản lý thuế.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN cấp cho Cục CNTT & TK hải quan năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán hồ sõ mời thầu (HSMT): từ ngày 14/7/2014 đến trước 10h ngày 29/7/2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

6. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 29/7/2014.

8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10h30 ngày 29/7/2014 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T