THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt máy Photocopy và máy fax ”.

3. Tên dự án: “Mua sắm tài sản phương tiện làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc dự toán chi ngân sách năm 2014 Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ”

4. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế cấp năm 2014.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 09giờ00 ngày 01/04/2014 đến trước 09giờ00 ngày 06/4/2014.

Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Điện thoại liên hệ: 054-3848526 FAX : 054-3822738

( Nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh thư, cung cấp đủ thông tin cơ bản về nhà thầu: Tên nhà thầu, địa chỉ trụ sở , số điện thoại, Fax )

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng : Phát miễn phí

8. Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng HCQT – Tài vụ Ấn chỉ - Vp Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Thời điểm hết hạn nhận HSĐX : Trước 09giờ00 ngày 06/04/2014.

9. Bảo đảm dự thầu: Miễn thực hiện.

10. Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00 ngày 06/4/2014 tại Hội trường tầng 2, Vp Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế./.

Đ.T