DATC và Vietinbank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2027 Đề nghị bổ sung DATC là đối tượng áp dụng cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 DATC phát động Phong trào đi bộ, chạy bộ trực tuyến “Kết nối trái tim”

Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; dự báo xu thế, tình hình thị trường để định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt một số quan điểm, nguyên tắc trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của DATC và việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối với cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

Báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm cho thấy, DATC triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tài chính trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, hội đồng thành viên, ban giám đốc cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể người lao động, DATC đã chủ động bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp và quyết định phù hợp mang lại kết quả tốt nhất.

DATC

Các lãnh đạo DATC tham dự hội nghị.

Theo đó, tổng doanh thu ước thực hiện trên 1.200 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước thực hiện gần 200 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 100 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ và Bộ Tài chính giao đều được triển khai đồng bộ, kịp thời. Được biết, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, DATC đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, bằng 143% so với con số thực hiện năm 2021.

Với tinh thần cao nhất, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng thực tiễn công tác, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Đồng thời, các đại biểu nhận định, phân tích, bám sát thực tiễn, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với công tác mua bán, xử lý nợ; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thích ứng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

DATC
Toàn cảnh hội nghị

Nhằm định hướng và tạo động lực cho cán bộ nhân viên, Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thường phát biểu khẳng định, để hướng tới quy mô hoạt động phát triển hơn nữa trong thị trường mang tính cạnh tranh cao hiện nay, DATC cần phát huy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, sự đồng lòng, quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm, không sợ việc khó, dấn thân làm việc bằng nghị lực và tư duy tích cực với tinh thần tôn trọng sự khác biệt để cống hiến vì nhiệm vụ chung của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên. “Ở đâu có ý chí, ở đâu có dấn thân, ở đó có con đường!” - Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thường nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, DATC đã thực hiện 8 phương án mua, xử lý nợ mới trong đó có nhiều phương án có giá trị khoản nợ lớn, doanh số mua nợ cao. DATC ký đã hợp đồng mua và xử lý 2.045 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản ước đạt 1.114 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công ty đã phân giao 110 khoản nợ nhận từ các ngân hàng tới các đơn vị nghiệp vụ thuộc công ty để các đơn vị triển khai khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án xử lý nợ.