Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (25/9 - 29/9/2023), chỉ số HNX-Index diễn biến tích cực về cuối tuần nhưng vẫn có một tuần giảm điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 236,35 điểm, giảm -6,8 điểm (-2,8%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX đạt 10.569 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 2.114 tỷ đồng/phiên, giảm -9,4 % so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (25/9 - 29/9/2023), chỉ số UPCoM-Index biến động khá mạnh và có một tuần giảm điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số UPCoM-Index đứng ở mức 88,78 điểm, giảm -1,98 điểm (-2,2%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM đạt 4.535 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 907 tỷ đồng/phiên, giảm khá mạnh -18,1% kể so với tuần kế trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (25/9 - 29/9/2023), khối ngoại có một tuần giao dịch tích cực khi quay lại mua ròng sau 3 tuần bán ròng mạnh. Theo đó, khối ngoại đã mua ròng gần +1.088 tỷ đồng tuần qua, trong khi tuần trước khối này bán ròng -1.698 tỷ đồng. Với việc mua ròng khá mạnh tuần này, giá trị lũy kế bán ròng tính từ đầu năm đến nay của khối ngoại giảm về mức -6.895 tỷ đồng.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Nguồn: SSI Research.