DNVVN

Đây là thông tin chính trong “Báo cáo Theo dõi tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ” số đầu tiên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố. Báo cáo cho biết, các DNVVN về cơ bản là các DN có ít nhân công hoặc ít vốn, họ chiếm đến 98% số DN và đem lại việc làm cho 68% lực lượng lao động tại Châu Á. Tuy nhiên họ mới chỉ chiếm 38% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực. Điều này có nghĩa là các chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển các DNVVN.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của các DNVVN là tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Họ kém lợi thế hơn so với các công ty có quy mô lớn, đặc biệt là khi các ngân hàng cắt giảm cho vay đối với các DNVVN sau làn sóng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Mặc dù nhiều chính phủ đã xây dựng các khung chính sách toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của DNVVN, nhưng hầu hết các biện pháp tập trung vào việc hỗ trợ các DNVVN được vay vốn từ ngân hàng.

Báo cáo nhấn mạnh đến ví dụ của Trung Quốc, nơi các DNVVN đóng góp 50% số thuế thu được, 60% GDP và 80% số việc làm ở khu vực thành thị. Tại đây, các nguồn vốn bổ sung được cung cấp cho các DNVVN thông qua các thị trường cổ phiếu DNVVN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, các công cụ trái phiếu DNVVN và các DN tín dụng vi mô. Tuy nhiên, định nghĩa về DNVVN ở Trung Quốc có sự khác biệt với các quốc gia khác và cần được nghiên cứu thêm.

Theo ADB, tất cả các quốc gia trong khu vực cần phải làm nhiều hơn để đưa các lựa chọn về nguồn vốn phi ngân hàng vào chính sách quốc gia và khuyến khích các lựa chọn khác, chẳng hạn như tăng cường sử dụng các công cụ thị trường vốn và tài chính dựa trên tài sản.

Ông Noritaka Akamatsu, Phó Trưởng Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của ADB cho biết: “Phần lớn các DN nhỏ ở khu vực Châu Á gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn. Nếu muốn phát huy được tiềm năng của mình, các DNVVN cần phải được tiếp cận với nhiều lựa chọn về nguồn vốn bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng, trong đó có cả lựa chọn nguồn vốn từ thị trường vốn.”

Với số liệu về DNVVN của 14 quốc gia trong khu vực, báo cáo đã cho thấy khi nền kinh tế thế giới đang ngày càng có sự đan xen lẫn nhau, các DNVVN cũng là một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp và họ cần được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài chính thương mại, tài chính của chuỗi cung ứng và các mô hình cấp vốn sáng tạo.

Dương An