Theo báo cáo kết quả kinh doanh, EVN Finance đạt thu nhập lãi thuần năm 2023 là hơn 709 tỷ đồng, giảm gần 23% so với năm 2022. Tổng thu nhập hoạt động năm 2023 đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 4,4% so với năm trước.

EVN Finance: Vốn đã tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận giảm
EVN Finance: Vốn đã tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận giảm. Ảnh: T.L
Lợi nhuận 2023 gấp 4 lần, ACBS tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng Vốn điều lệ lên 20.548 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của OCB tăng 19,1%

Kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 của EVN Finance ghi nhận 328 tỷ đồng, giảm gần 10,4% so với lợi nhuận 366 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 849 đồng/cổ phiếu.

Quy mô vốn chủ sở hữu của EVN Finance cuối năm 2023 là 8.456 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu 4.335 tỷ đồng của công ty tại thời điểm cuối năm 2022. Vốn điều lệ ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2023 là 7.395 tỷ đồng, trong khi con số này trước đó 1 năm là 3.513 tỷ đồng.

Giá trị cho vay khách hàng của EVN Finance cuối năm 2023 là 33.093 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 23.957 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cuối năm 2023 là 461 tỷ đồng, trước đó 1 năm là 396 tỷ đồng.

Đầu năm 2024, EVN Finance và Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính VTeam (VTeam) vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh. Đây là một công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Dịch vụ Tài chính VTeam, một trong những tập đoàn trong lĩnh vực tài chính chuỗi cung ứng tại Trung Quốc./.