Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:9, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

GEX thông qua phương án phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức
GEX dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ảnh: T.L

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2020. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính công ty mẹ, GEX còn gần 715,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2021.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch doanh thu 28.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.012,4 tỷ đồng, GEX đã hoàn thành 78,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu GEX có giá 23.850 đồng/cổ phiếu./.