Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI).

Trước đó vào tháng 7/2021, VARSI đã có kiến nghị về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của các dự án BOT.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính đề xuất xử lý, tháo gỡ, hoàn thiện quy định pháp luật và văn bản trả lời.

Liên quan đến chính sách lãi vay của dự án BOT, Bộ Tài chính mới đây cũng đã có công văn đề nghị Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của một số doanh nghiệp BOT.

Hiệp hội Ngân hàng đã có đề nghị với các ngân hàng hội viên căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, tình hình thực tiễn hoạt động cho vay và thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp BOT để có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay của các doanh nghiệp BOT.

Hiệp hội Ngân hàng cũng lưu ý các ngân hàng khi góp ý cũng cần lưu ý các đặc điểm hoạt động có tính chất đặc thù của các doanh nghiệp BOT; các cơ chế, chính sách của Nhà nước hiện hành liên quan đến hoạt động này.

Một số lưu ý khác cũng được Hiệp hội Ngân hàng đề cập là các khó khăn của tổ chức tín dụng và của doanh nghiệp có thể phát sinh, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi để tháo gỡ; thông lệ quốc tế đối với loại hình hoạt động tương tự, khung khổ pháp lý liên quan để có thể thực hiện các thông lệ này./.

Chí Tín