Cuối phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội chiều 7/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát biểu tiếp thu, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu chất vấn.

Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Quang cảnh kỳ họp

Sẽ có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đang tích cực triển khai 3 nội dung quan trọng: Xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; Lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

“Việc xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi và 2 quy hoạch nói trên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xa hơn nữa; đồng thời xây dựng thể chế phát triển đồng bộ, vượt trội, đặc thù và thực hiện các giải pháp, cơ chế về huy động các nguồn lực, động lực để xây dựng và phát triển Thủ đô” - ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Với nhận thức đó, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo triển khai rất công phu, bài bản như tổ chức tổng kết, đánh giá và phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các bộ, ngành trung ương và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức… và nhân dân Thủ đô. Đặc biệt là có sự tham gia tư vấn của những tổ chức quốc tế có kinh nghiệm, qua đó đã góp phần hoàn thiện luật và 2 quy hoạch đảm bảo chất lượng khá tốt.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, TP.Hà Nội đã thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, hướng tới mục tiêu “Minh bạch - Công khai - Hiện đại và phi địa giới hành chính trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính”.

Trước mắt công dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ chỉ cần đến 1 địa điểm hoặc nộp hồ sơ qua mạng để giải quyết các thủ tục hành chính cấp thành phố với gần 1.400 thủ tục theo nhu cầu, từ đó rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV vừa qua, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được các đại biểu đánh giá cao; đã có tổng số 117 ý kiến góp ý với tinh thần ủng hộ việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách lớn, trong đó nhiều đại biểu có ý kiến cần có nhiều chính sách đặc thù, vượt trội hơn nữa nhằm tạo cơ hội và động lực cho Thủ đô phát triển. Theo kế hoạch, Luật Thủ đô sửa đổi và 2 quy hoạch sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2024.

Về nguồn lực phát triển Thủ đô, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, ông Trần Sỹ Thanh thông tin thêm, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị để bảo đảm có cơ chế, cách làm riêng, nguồn lực riêng một cách tổng thể, phấn đấu hoàn thành 12 tuyến đường sắt đô thị trong khoảng 20 năm tới.

Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn ngày 7/12

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%). “Toàn bộ kết quả thành tích này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Nội. Trong điều kiện khó khăn như vậy, tăng trưởng tín dụng của Hà Nội khoảng 10,14%; trong khi cả nước mới 8,1%” - ông Trần Sỹ Thanh nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mong muốn cử tri chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, dù có nơi, có lúc vẫn còn tình trạng sợ, né tránh trách nhiệm, nhưng cơ bản, cán bộ Hà Nội vẫn còn làm việc nên mới có kết quả trên.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, bên cạnh kết quả kinh tế, Hà Nội là địa phương tiên phong thực hiện phân cấp, ủy quyền trong cải cách hành chính. Đến nay đã thực hiện bổ sung phân cấp cho cấp huyện tại 9 lĩnh vực; quy định chi tiết phân cấp quản lý nhà nước 16 ngành, lĩnh vực; đồng thời, đã thực hiện ủy quyền 708 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 37,6% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện.

Qua đánh giá kết quả năm 2023, việc thực hiện phân cấp, ủy quyền có hiệu quả rõ nét, tăng tính chủ động, sáng tạo của chính quyền quận, huyện và các sở, ngành, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, với một thành phố khoảng 10 triệu dân, rõ ràng việc phân cấp là một hướng đi duy nhất đúng, nhằm nâng tầm của các sở ngành, quận huyện lên. Số lượng cán bộ sở ngành rất ít; thu ngân sách hơn 400 nghìn tỷ đồng nên số lượng giao dịch rất lớn. Đây là đặc thù đô thị đặc biệt lớn so với các đô thị còn lại, nên khó tránh khỏi có lúc việc lỗi, chậm, chưa được nâng cao. Vì vậy, căn cứ Luật Thủ đô sửa đổi TP. Hà Nội sẽ tiếp tục làm mạnh phân cấp hơn.

Trong năm 2023, UBND TP. Hà Nội đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu đầy đủ nội dung tổng hợp ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gồm: 16 vấn đề được cử tri và nhân dân Thủ đô tin tưởng đánh giá cao; 13 vấn đề cử tri và nhân dân Thủ đô còn băn khoăn, lo lắng; 15 kiến nghị với UBND thành phố.