tiền số

Đồng tiền điện tử Bitcoin.

Chính phủ công bố kế hoạch nói trên sau khi thảo luận vấn đề này trong cuộc họp liên ngành cấp thứ trưởng dưới sự chủ trì của ông Koo Yoon-cheol, người đứng đầu bộ phận phối hợp chính sách chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Lợi tức từ các giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ được phân loại là “thu nhập không rõ ràng” và chịu mức thuế 20% từ năm sau. Và lợi tức từ tài sản ảo phải được báo cáo trong hồ sơ thuế thu nhập chung vào tháng 5/2023.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cũng được chỉ định là cơ quan nhà nước cao nhất có nhiệm vụ giám sát và quản lý thị trường tài sản ảo. Còn Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc được giao nhiệm vụ quản lý sự phát triển của ngành công nghệ chuỗi khối (blockchain) có liên quan.

Giới chức Hàn Quốc cũng quyết định kéo dài đến tháng Chín chiến dịch đặc biệt của chính phủ trong việc giám sát và ngăn chặn các hoạt động trái phép trên thị trường tài sản ảo.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy chính sách đánh thuế đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số, loại tài sản được giới chức tài chính nước này phân loại là “tài sản ảo”.

Theo TTXVN