Haxaco cho biết, công ty dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu HAX với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 140 tỷ đồng. Tỷ lệ thực quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Haxaco sắp thưởng cổ phiếu, tăng vốn vượt 1.000 tỷ đồng
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu HAX tăng 2,6% và đóng cửa ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh minh họa
Dự kiến sau khi giao dịch thành công, vốn điều lệ của Haxaco sẽ tăng từ 934 tỷ đồng lên 1.074 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành theo thứ tự thực hiện như sau: Giá trị thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán 30,5 tỷ đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 109,6 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền 10/5/2024.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, tại báo cáo tài chính riêng, doanh thu thuần của Haxaco ghi nhận gần 652 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán là 613 tỷ đồng, giảm 29%. Ngược lại, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 48% lên hơn 15 tỷ đồng.

Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của Haxaco ghi nhận 1.037 tỷ đồng, tăng 5%. Giá vốn bán hàng là 942 tỷ đồng, tăng 3%. Đáng chú ý, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 628% lên gần 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận hơn 5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Haxaco, lợi nhuận kế toán trước thuế của quý I/2024 theo BCTC riêng tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng trưởng 628% theo BCTC hợp nhất là do Ban lãnh đạo Haxaco đã thành công trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp với thời kỳ kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường kinh doanh xe ô tô.

Đồng thời, chi phí lãi vay giảm đáng kể kèm theo việc tiết giảm định phí đã góp phần không nhỏ trong việc tối ưu hóa lợi nhuận của Haxaco./.