hóa đơn

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ mua của cơ quan thuế phải lưu trữ để xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra. Ảnh: NM.

>> Hộ kinh doanh có quy mô lớn phải kê khai thuế như doanh nghiệp

>> Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, đại lý xổ số

>> Căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

>> Hộ kinh doanh phải kê khai thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

>> Cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu không phải nộp thuế

Theo Điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thì phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng).

Doanh thu tính thuế thực tế để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Ví dụ: Ông A bắt đầu kinh doanh từ tháng 4/2022, dự kiến có doanh thu khoán khoảng 9 tháng thực tế kinh doanh là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu đồng/tháng) thì doanh thu tương ứng của 1 năm là 120 triệu đồng (trên 100 triệu đồng/tháng). Như vậy, ông A thuộc diện phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 4/2022 là 90 triệu đồng.

Cũng theo hướng dẫn của thông tư, hộ khoán thực hiện khai thuế theo năm. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh./.

Nhật Minh