lumt

Bão lũ miền Trung. Ảnh: nguồn Internet.

Theo đó, NHNN chỉ đạo đạo các TCTD và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi vay đối với các khách hàng vay vốn tại các TCTD bị thiệt hại do bão số 10 theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, xem xét tạo điều kiện cho các khách hàng vay vốn tại các TCTD bị thiệt hại do bão số 10 được vay vốn theo quy định hiện hành để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, NHNN yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn tại các TCTD bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện của các TCTD trên địa bàn về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão số 10 theo chỉ đạo của NHNN.

Ngày 4/10, NHNN cũng đã tổ chức Lễ phát động "Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10", kêu gọi toàn ngành tích cực, kịp thời đóng góp, ủng hộ đồng bào, sớm khắc phục hậu quả của bão, ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất./.

Ngô Kiến