hội nghị bộ trưởng

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 4.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế như IMF, WB, ADB, Cơ quan Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm tình hình kết quả hợp tác tài chính - tiền tệ trong khu vực nhằm mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế của ASEAN, đảm bảo sự ổn định và tự cường về tài chính, xây dựng một ASEAN sáng tạo và phát triển toàn diện.

Duy trì tăng trưởng kinh tế của ASEAN

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới, tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính, tiền tệ ASEAN. Hội nghị ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế tích cực của khu vực ASEAN, đạt 5,2% trong năm 2017.

Đà tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2018 nhờ vào sự phục hồi về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu, sự tăng trưởng ổn định của tiêu dùng cá nhân và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhận diện những rủi ro đối với khu vực đến từ các xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, biến đổi khí hậu.

Hội nghị hoan nghênh tiến bộ của ASEAN trong lĩnh vực hội nhập ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn, hoàn thiện bản chào cải thiện trong Gói cam kết thứ Tám về dịch vụ tài chính và mong muốn các nước thành viên sẽ ký kết Gói cam kết thứ Tám trong cuối năm 2018. Hội nghị cũng ghi nhận các nỗ lực phát triển thị trường vốn khu vực thông qua tăng cường năng lực, triển khai các sáng kiến như: Trái phiếu xanh, quỹ đầu tư tập thể, quản trị công ty, tiêu chuẩn người hành nghề và sự luân chuyển người hành nghề giữa các thị trường vốn ASEAN.

Các Bộ trưởng Tài chính hoan nghênh kết quả đạt được trong việc hài hòa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của 10 nước ASEAN, triển khai Hệ thống thí điểm Quá cảnh Hải quan ASEAN và trao đổi chính thức thông tin giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) điện tử mẫu D qua hệ thống hải quan một cửa ASEAN. Các Bộ trưởng mong muốn tất cả các nước sớm hoàn thành phê chuẩn Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới và Nghị định thư 7 về Hệ thống Quá cảnh Hải quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Các Bộ trưởng Tài chính ủng hộ tài trợ bền vững và huy động nguồn vốn tư nhân cho tài trợ cơ sở hạ tầng trong ASEAN. Việc giới thiệu danh sách các dự án khả thi và cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng trong ASEAN cho các nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn tài trợ từ khối tư nhân. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng Tài chính bày tỏ mong muốn hợp tác với các ngân hàng phát triển đa phương trong việc chuẩn bị dự án và quản lý dự án.

hội nghị bộ trưởng tài chính
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã khẳng định phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, hiệu quả là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và cũng là quan tâm chung của các nước trong khu vực.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đánh giá cao vai trò của khu vực tư nhân trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cũng chia sẻ các giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng như: hoàn thiện thể chế chính sách, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, chia sẻ rủi ro và giải pháp hỗ trợ từ các ngân hàng phát triển đa phương. Vì vậy, các nước ASEAN cần có kế hoạch chung và cùng xây dựng các giải pháp tài trợ phù hợp.

Đảm bảo sự ổn định và tự cường về tài chính

Hội nghị đã nghe báo cáo Giám sát rủi ro tài chính và kinh tế vĩ mô của Ủy ban Cấp cao về Hội nhập Tài chính và ủng hộ nỗ lực về tăng cường khả năng giám sát và hoạt động của AMRO. Các Bộ trưởng ủng hộ triển khai các sáng kiến về bảo hiểm và tài trợ rủi ro thiên tai ASEAN, ghi nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính.

Từ góc độ Việt Nam, Thứ trưởng Trần Xuân Hà bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của việc phòng ngừa rủi ro thiên tai, theo đó cần có cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật, đồng thời có giải pháp chia sẻ rủi ro cho khu vực thị trường thông qua chính sách tài chính - bảo hiểm.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN ủng hộ áp dụng các giải pháp công nghệ tài chính sáng tạo và hiệu quả, ghi nhận kết quả triển khai tài chính toàn diện trong ASEAN thông qua thành lập Cổng thông tin giáo dục tài chính và trao đổi kiến thức về tài chính toàn diện ASEAN và công bố Tài liệu Hướng dẫn về Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 22 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm 2019./.

(Theo Mof.gov.vn)