Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương
Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

TTXVN