Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại thành phố Hà Nội; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại thành phố Cần Thơ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại thành phố Hải Phòng./.

Hanoimoi.com.vn