Triển khai Luật Đất đai: 104 nội dung cần có hướng dẫn Hướng dẫn luật, nghị quyết: Nhiều vấn đề khó, phức tạp giao Chính phủ quy định chi tiết

Chuyển biến tích cực trong công tác triển khai luật, nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 7/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua tình hình thực tế và báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ và các tham luận tại hội nghị cho thấy, đã có chuyển biến tích cực trong công tác triển khai luật, nghị quyết, nhất là sau thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất.

Không để phát sinh “giấy phép con” trái quy định trong hướng dẫn luật
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết.

Việc rà soát, hoàn thiện về nội dung và kỹ thuật văn bản được chú trọng, triển khai sớm nên ngay sau khi luật, nghị quyết được thông qua, các cơ quan đã có thể trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực nhanh, đảm bảo công bố đúng quy định, làm căn cứ để tổ chức thi hành. Các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để sớm báo cáo kết quả kỳ họp, giúp chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt các chính sách mới, quan trọng, chủ động chuẩn bị phương án, nguồn lực triển khai thực hiện.

Ngay khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xác định rõ các nội dung được luật, nghị quyết giao quy định chi tiết, trên cơ sở đó, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời hạn trình, ban hành văn bản. Một số quyết định, kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết được ban hành rất kịp thời.

Nhấn mạnh thêm vai trò của mạng xã hội trong truyền thông cho một số tác phẩm điện ảnh Nhà nước đặt hàng, Chủ tịch Quốc hội lấy ví dụ nếu không có hiệu ứng truyền thông xã hội thì người dân cũng không biết đến phim Đào, Phở và Piano.

"Tôi thấy đây là kinh nghiệm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cần nghiên cứu kỹ hiện tượng này. Người ta bây giờ vẫn tiếp tục làm nhiều lắm" - Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Về công tác truyền thông, Chủ tịch Quốc hội đề cập đến một hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai. "Tôi theo dõi thấy mừng lắm. Có những TikToker, blogger phân tích khoản 4 của Luật Đất đai tức là định nghĩa thế nào người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài gốc Việt Nam... Một buổi lên sóng như vậy thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh việc ghi nhận các kết quả triển khai thi hành luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc nội cũng lưu ý đây mới chỉ là bước đầu. Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, đặc biệt nhiều luật của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 có số lượng điều luật, nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ. Với nhiều thử thách như vậy, việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan.

Không để phát sinh “giấy phép con” trái quy định trong hướng dẫn luật
Toàn cảnh hội nghị.

Xử lý nghiêm "lợi ích nhóm" trong thi hành pháp luật

Để triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Quốc hội, UBTVQH tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết đã được nêu cụ thể trong báo cáo của UBTVQH.

Với nhiều thử thách như vậy, việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 56 văn bản quy định chi tiết bảo đảm tiến độ, chất lượng để kịp thời có hiệu lực cùng với luật, nghị quyết, có tính khả thi, nhất quán, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật. Đặc biệt lưu ý các văn bản quy định chi tiết các luật có mối quan hệ mật thiết với nhau như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản,.. không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, phát sinh quy trình, thủ tục, “giấy phép con” trái quy định, trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của đội ngũ công chức, gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ./.