Theo đó, Thủ tướng đã quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, cử ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng kiểm toán nhà nước thay bà Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng kiểm toán nhà nước.

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng cũng cử ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thay ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Kiện toàn lại Ban chỉ đạo cơ cấu các tổ chức tín dụng
Kiện toàn lại Ban chỉ đạo cơ cấu các tổ chức tín dụng. Ảnh: T.L
Xây dựng thông tư về hồ sơ giấy phép cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng Thủ tướng chỉ đạo kế hoạch triển khai Luật các Tổ chức tín dụng

Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng được thành lập theo Quyết định 213/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban thường trực); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Các thành viên là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)… và một số nhiệm vụ khác.

Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đặt ra mục tiêu tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó có việc xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới, phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững./.