LNH

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần từ ngày 16 - 20/7/2018, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 127.637 tỷ đồng, bình quân 25.527 tỷ đồng/ngày, giảm 203 tỷ đồng/ngày so với tuần từ 9 - 13/7/2018. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 86.954 tỷ đồng, bình quân 17.391 tỷ đồng/ngày, giảm 462 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (48% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (22% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 65% và 18%.

Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất các giao dịch VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,88%/năm; 0,86%/năm và 0,76%/năm lên mức 2,00%/năm; 2,23%/năm và 2,66%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân cũng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,04%/năm; 0,03%/năm và 0,29%/năm lên mức 2,01%/năm; 2,12%/năm và 2,57%/năm.

Những tuần gần đây, thị trường cho vay liên ngân hàng liên tục biến động khá mạnh, phản ánh từ thanh khoản dư thừa đến sự thiếu hụt nguồn vốn một cách rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những biến động mạnh về lãi suất.


D.A