Lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 2,119 tỷ USD trong quý I/2023
Nguồn lực kiều hối cùng với các nguồn vốn khác góp phần phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh họa

Theo ông Lệnh, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm có mức tăng cao khá cao (tăng 19,41% so cùng kỳ).

Nguồn kiều hối chủ yếu được chuyển về từ khu vực châu Á do khu vực này ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là khu vực có lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh trong quý I/2023 (tăng 84% so với cùng kỳ). Trong khi đó, các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương kiều hối chuyển về lại giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, nguồn lực kiều hối cùng với các nguồn vốn khác từ nền kinh tế góp phần vào phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ cũng như tham gia vào các thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh./.