Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-MB-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Kỳ Đồng trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi tên gọi phòng giao dịch Kỳ Đồng thành Phòng giao dịch Quận 3 trực thuộc chi nhánh Sài Gòn; Chính thức đổi tên từ ngày: 28/11/2023.

Địa chỉ: Một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ tầng 2 tòa nhà Số 161, 163 đường Trần Quốc Thảo, phường 09, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6283.2999 Số Fax: 028.6255.6111

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối…