Năm 2014, mặc dù nền kinh kế nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng BIC vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các kết quả kinh doanh khả quan.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt hơn 1.112,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với năm 2013, hoàn thành 111,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 988,2 tỷ đồng, tăng trưởng 24,7% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng trưởng 9,14%, hoàn thành 105,4% kế hoạch năm. Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại ở mức 37,7%, tiếp tục duy trì sự an toàn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Năm 2014, năng lực tài chính của BIC tiếp tục được tăng cường thông qua hai đợt tăng vốn điều lệ, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 762 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính tốt trong 5 năm gần đây, BIC đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu khá tốt. Theo đó, định hạng năng lực tài chính của BIC đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- (công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt).Triển vọng nâng hạng cho cả hai chỉ tiêu này là ổn định.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh, trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2015, BIC đã thành lập và đưa thêm 3 công ty thành viên mới là BIC Tây Bắc, BIC Lào Cai và BIC Cửu Long vào hoạt động, nâng tổng số công ty thành viên lên 25 và hơn 120 phòng kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả kinh doanh của hai công ty con của BIC tại Lào và Campuchia cũng đạt kết quả tốt, đặt biệt là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào - Việt (LVI) khi lợi nhuận đạt 1,363 triệu USD, tăng 82% so năm 2013, ROE đạt 23,6%.

Năm 2015, theo dự đoán và kỳ vọng sẽ là một năm khởi sắc của nền kinh tế, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 16%, lợi nhuận hợp nhất đạt tối thiểu 144 tỷ đồng; hoàn thành dự án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; đưa Văn phòng Đại diện tại Myanmar đi vào hoạt động; nâng được mức định hạng tín nhiệm hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập với những bước tiến và thành công mới./.

H.C